Nelly Korda, Titleist Golf Ambassador

Nelly Korda

  • United States United States Nationality
  • Pro V1 Titleist Golf Ball
  • TSR1 Titleist Driver
  • 2 World Ranking

Equipamiento de Nelly